(FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE)

 

រួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហិង្សា

តើអ្នកដឹងទេថាយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីកម្ពុជា ម្នាក់ក្នុងចំណោម ៥ នាក់ ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ? លើសពីនេះទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់កុមារ ៥០% ទទួលរងអំពើហិង្សាពីមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងផ្ទះឬសហគមន៍របស់ពួកគេដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់អនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា។ យើងមានច្បាប់ដែលបានអនុម័ត្តក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ លោកអ្នកអាចរកបាននៅទីនេះដែលការពារស្ត្រីនិងកុមារ ប៉ុន្តែមានតែ 8% នៃប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលបានយល់ហើយគិតថាច្បាប់នេះផ្តល់ឱ្យស្ត្រីនិងកុមារនូវសិទ្ធិក្នុងការរស់រានដោយគ្មាអំពើហិង្សា ទាំងផ្លូវកាយ ផ្នែកសតិអារម្មណ៍ និងផ្លូវភេទ។
 

តើលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់ស្រ្តី និងកុមារ

 

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា យើងជឿជាក់ថាអំពើហិង្សាត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយវាអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតបុរសដែលប្រើហិង្សាត្រូវផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគាត់ហើយត្រូវយល់ថាអំពើហិង្សាជាបទឧក្រិដ្ឋ។ យើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍អាចជួយដល់ស្ត្រីនិងកុមារដោយសិក្សាបន្ថែមពីការពិតនៃការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារ ស្វែងយល់ពីច្បាប់អោយកាន់តែច្បាស់ និងចូលរួមការសំដែងមតិ ចំពោះបញ្ហាដ៍ស្មុគស្មាញនេះ។ សូមស្វែងយល់ពីច្បាប់នេះនៅទីនេះ។ យើងបានរៀបចំច្បាប់ជាសារសំលេង ដូច្នេះអ្នកដែលមិនអាចអានបានអាចស្ដាប់ និងស្វែងយល់បាន សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីស្តាប់ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះអំពើហឹង្សាដោយខ្លួនឯង ឬនរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់សូមស្វែងរកកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចទទួលបានការជួយគាំទ្រដូចខាងក្រោម៖ 

១  មេភូមិ 
២ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ 
៣ នគរបាលឃុំ  
 
លោកអ្នកដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនល្អបំផុតដូច្នេះសូមជ្រើសរើសជម្រើសដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចជួយលោកអ្នក សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីស្វែងរក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងអាននៅលើទូរស័ព្ទសូមចុចលើ
មួកសុវត្ថិភាពឌីជីថលរបស់យើងនៅទីនេះយករូបថត(Screen shoot) និងរក្សាទុកវានៅលើកញ្ចក់ទូស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។ វាអាចជួយ ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលរងអំពើហិង្សានាពេលអនាគត ឬដឹងថានរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលទទួលរងអំពើហិង្សា លោកអ្នកអាចយល់ច្បាស់ពីសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងកន្លែងណាដែលអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយបាន។
 
 សូមស្វែងយល់ពីច្បាប់     សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីស្តាប់
 

យុទ្ធនាការទូទាំងពិភពលោក

យើងបានផលិតខ្សែរវីដេអូហើយ ខ្សែរវីដេអូនេះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សា។ សូមទស្សនាហើយចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកានេះយើងនឹងដើរតួយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការជាសកលដែលមានឈ្មោះថា #HearMeNowជាភាសាអង់គ្លេស នឹងជាភាសាខ្មែរថា លឺសំលេងខ្ញុំ។
៣០% នៃស្រ្តីកម្ពុជាដែលប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សានិយាយថាពួកគេមិនដែលស្វែងរកជំនួយដោយសារតែភាពខ្មាស់អៀន។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចជួយបានដោយយល់ដឹងពីសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថានរណាម្នាក់ដែលយើងស្គាល់កំពុងប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាហើយដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់យើងចង់ស្តាប់បញ្ហារបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើយើងដឹងពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលជាបញ្ហាដូចនេះ សូមចាប់ផ្តើមរៀនសូត្រនិងជួយនិងកែលម្អច្បាប់ហើយសន្យាផ្តល់ការគាំទ្រដល់ស្ត្រីនិងកុមារទាំងអស់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាយើងអាចចាប់ផ្តើម រួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហិង្សា។
 
Menu